Üretim

Bilgisayar kontrollü, ısıtmalı, yüksek hacimli seralarda topraksız kültür yöntemi ile hormonsuz sebze üretimi

Tesislerimiz ileri teknolojiye ve dolayısı ile yüksek üretim kapasitesine sahiptir.

Otomize çatı havalandırmalı, otomize termal sistemli, 66000 m2 kapalı sera LNG yakıtlı merkezi ısıtma sistemi, CO2 jenaratörleri, PH ve EC dozaj kontrollu gübreleme pompa grubu gibi ekipmanlara, Mikron ölçekli sisleme sistemi, bitki köküne enjekte damlama sulama sistemi vb gibi sistemlere sahip olan tesislerimizde, bu ekipmanların bilgisayar kotrollu işletim ve denetimi ile kaliteli ve ölçek üretim mümkün olmaktadır. Bu tesislerde Türkiye'de ilk defa ticari boyutlarda topraksız kültür ile sebze üretimi gerçekleştirilmekte olup, ilk aşamada hormonsuz (arı ile polenizasyon) ürün ve daha sonraki aşamalarda bio-ürün (Environment-consious cultivation) üretilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu sektörde dünyada ön sırada yer alan ülkelerde - Hollanda, İngiltere, Fransa, vb. - son yıllarda büyük bir hızla yayılarak uygulanan yeni yöntemlerin olduğunu belirledik. Nüansları olmakla beraber bu yöntemlerin ortak tanımı "topraksız üretim"dir.

Amacımız topraksız üretim yönteminin ülkenin şartlarına en uygun şekilde uyarlanması ve hormonsuz üretim yapmaktır.Artan şehirleşme ve turizm nedeni ile tarım topraklarının amaç dışı kullanımına, erozyon ve çoraklaşma da eklenirse zaten sınırlı olan tarım topraklarının bulunması gelecekte çok daha güçleşecektir. Oysa bu sistemin yerleştirilip yaygınlaştırılması ile tarıma elverişli olmayan taşlık, kayalık, tuzlu ve çorak alanlar ile taban suyu yüksek olan bölgelerde başarılı bir seracılık yapılabilir hale gelecek ve toprak sınırlayıcı bir faktör olmaktan çıkacaktır. Ayrıca nüfus artışı sonucu artan besin ihtiyacını karşılamak ve yüksek ihracat potansiyellerini değerlendirmek için birim alandan yüksek verim alınması gerekmektedir. Özellikle biyoteknoloji konusunda yapılan araştırmalar yakın bir gelecekte birim alandaki çok daha verimli çeşitlerin ıslahını mümkün kılacak ve bu yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerin çok iyi bir şekilde beslenmeleri gerekecektir. Topraklı yetiştiricilikte fiksasyon, yarayışsız hale geçme gibi bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Oysa topraksız kültürde istenilen miktarda besin ve suyu her zaman bitki kök bölgesinde ve bitkiye yarayışlı formda bulundurmak mümkündür.
Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olunması ve gerekli kontrol ekipmanlarının bulunması halinde topraksız kültürde bitki yetiştirme topraklı tarıma göre hem daha kolay, hem de daha başarılı olmaktadır. Bilgisayar ve elektronik teknolojisindeki gelişmeler de gelecekte bu teknikte insan etkisini azaltarak bitkisel endüstri denilen seracılığın yapılmasını- doğru yapılmasını -mümkün kılacaktır. Sera sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan topraksız yetiştiriciliğin ülkemizde de uygulanabilirliğini ticari boyuttaki ölçeklerde şirketimiz tarafından kanıtlanmıştır.

Bu projede kullandığımız yetiştirme yöntemi olan topraksız yetiştiricilik dünyada gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bir yöntemdir. Ancak ülkemizde ilk defa ticari boyutta kuruluşumuzda uygulanmış olup geçen zaman içerisinde busistem ülkemizde benimsenmiştir. Kullandığımız agregat kültürde topraksız yetiştiricilik bugün Avrupa'da kullanılan standartlara uygun olarak dizayn edilmiş serada ve ekipmanlarla yürütülmektedir. Ürünümüzde aradığımız standart ise Avrupa normlarına uygun olarak hormonsuz ve ilaç kalıntısı olmayan, lezzetli, raf ömrü uzun olan üründür. Ülkemizde ilk olarak yapmış olduğumuz topraksız yetiştiricilik esnasında, ihracatta rekabet şansını artıracak ve ihraç edilmekte olan ürünlerin en büyük dezavantajı olan Avrupa standartlarına uymaması, kalitesizlik ve düşük verim sorununu ortadan kaldıracak nitelikte bir üretim şeklidir.

Ülkemizden birçok ülkeye sebze ihracatı yapılmaktadır ama ürünlerdeki bazı kalite sorunları nedeni ile ürünlerin iyi bir değer bulduğu söylenemez. Eğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmek ve ülkemiz doğasının bizlere verdiği avantajları iyi kullanmak istiyorsak, topraksız yetiştiricilikte sadece hormonsuz sebze üretimi ile ihracat imkanlarının artacağı inancındayız.